27 forslag til fremtidig vækst i Danmark

Alle taler om vækst. På Christiansborg, på medieplatformene og ikke mindst i virksomhederne i Danmark er vækst hovedtemaet. Derfor kommer DVCA – dansk venture – og kapitalfondsforening nu på banen med sine 27 bud på nye veje til vækst i Danmark.

”Hva’ nu Vækstdanmark” er DVCA’s spritnye vækstkatalog, der indeholder 27 forslag til, hvordan vi skaber ny vækst. Ny ”vækstkredit” til højteknologiske virksomheder, et farvel til iværksætterskatten og en styrkelse af business angels-netværkene i Danmark er blot nogle af de godbidder, de har sat frem i en stor buffet af vækstforslag, der er seriøse bud på, hvordan der skabes vækst i fremtiden.

Vækstkredit til forskning
Et konkret og køreklart forslag er at indføre vækstkredit til nye danske højteknologiske virksomheder. De nye vækstvirksomheder udviklet af venturefonde har i opstartsfasen, hvor de forsker og udvikler nye produkter, som regel ingen eller begrænset indkomst. Vækstkreditten vil betyde, at højteknologiske projekter får 25 pct. af deres skattemæssige underskud fra forskning – og udviklingsomkostninger tilbagebetalt i kontanter fra staten.

”Med vækstkredit viser vi virksomhederne tillid til, at de vil skabe ny vækst. I nystartede bioselskaber kan det godt tage op til ti år, fra en idé bliver til et færdigudviklet produkt. I den tid tjener de få penge. En ny vækstkredit vil hjælpe de selskaber til succes, der i dag ofte må opgive på halvvejen, og samtidig stilles Danmarks vækstlag lige med koncerner,” siger Ole Steen Andersen, formand for DVCA.

Skab attraktivt erhvervsklima
DVCA’s vækstkatalog har også skattemæssig stabilitet som et hovedtema, da Danmark er blandt de lande, der oftest rykker rundt på skatten. Næsten 300 gange er den samlede skattepolitik blevet ændret over de sidste ti år. Samtidig er et mærkeforslag en afskaffelse af iværksætterskatten samt en nedsættelse af selskabsskatten. Det er forbedringer af rammevilkårene i Danmark, der bør ske, hvis vi skal skabe et attraktivt erhvervsklima i landet.

”Det er helt nødvendigt at vi får skabt bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv. Business angels, venture- og kapital skal kunne konkurrence på lige fod med udlandet, for kun på den måde får vi udnyttet deres unikke evner til at skabe fremtidens vækst,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA.

Risiko et plusord
Med det dugfriske vækstkatalog håber DVCA samtidig at medvirke ikke kun til Danmarks vækst – men også til en kulturforandring – hvor risiko skal være et plusord. De ønsker et samfund, hvor det er attraktivt at tage en chance, der kan skabe ny vækst.

”Med DVCA’s vækstkatalog ved hånden får politikerne nu 27 seriøse forslag til, hvordan vi skaber appetit på vækst, sikrer at arbejdspladser bliver her i landet og ikke mindst skaber velstand til danskerne i fremtiden. Så vi har nu tilbage at spørge Christiansborg; Hva’ så?” siger Jannick Nytoft.

DVCAs vækstkatalog
1. Ny vækst efter krisen kræver nye tanker
2. Ny Vækst gennem bedre rammevilkår
Nr. 1 Skattemæssig stabilitet er vigtigt
Nr. 2 Afskaffelse af iværksætterskatten – 25 % skatten ved ejerandele under 10 %.
Nr. 3 Selskabskatten skal ned
Nr. 4 Vækstkredit: Danmarks vækstlag skal stilles lige med koncerner.
Nr. 5 Afskaf topskatten
Nr. 6 Øget konkurrence i den offentlige serviceproduktion er nødvendig.
Nr. 7 Den offentlige indkøbspolitik skal også have fokus på innovative vækstiværksættere.
Nr. 8 Fornuftig implementering af AIFM-direktivet i dansk ret er vigtigt
Nr. 9 Solvens II – ideen er god, udførelsen er dårlig.
Nr. 10 Ligestil danske venture- og kapitalfondes muligheder for fundraising med udlandet
3. Væksten og danske pensionister har brug for kapitalfonde.
Nr. 11 Generationsskifte i virksomheder forudsætter bedre finansieringsmuligheder
Nr. 12 Begrænsningen af rentefradrag – årsag til flere konkurser i Danmark.
Nr. 13 Afskaffelse af carried interest beskatning
Nr. 14 Endnu en teknisk revision af skattereformen er nødvendig.
Nr. 15 IFU skal have endnu friere hænder.
4. Venturebranchen er Danmarks vækstmotor
Nr. 16 Lånekapital til vækstvirksomheder og venturefonde
Nr. 17 Dansk Vækstkapital skal investere på markedsmæssige vilkår
Nr. 18 Vækstfonden bør tilføres egenkapital og syndikere med Dansk Vækstkapital
Nr. 19 Overskydende midler fra erhvervspakken skal gå til Fondskapital
Nr. 20 Bedre rammer for brug af optioner og warrants i start-up virksomheder.
Nr. 21 Flere midler til Proof of Concept-ordningen.
5. Business angels – de allermindste virksomheders største støtte
Nr. 22 Mere velfungerende business angels netværk
Nr. 23 Oprettelse af matchingfond for business angel investeringer
Nr. 24 Rate- og kapitalpensioner skal understøtte vækstiværksættere.
Nr. 25 Øget gennemsigtighed blandt investorer om deres investeringspræferencer
Nr. 26 0-bureaukrati for iværksættervirksomheder.
Nr. 27 Flere early stage venturefonde i Danmark.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *