Automatisk pc-strømstyring sparer Silkeborg Kommune en halv million årligt

På Silkeborg Kommunes folkeskoler behøver elever og lærere ikke længere at vente på at computerne starter op om morgenen, før undervisningen kan komme i gang. En ny strømstyringssoftware kaldet ClimateSaver varetager nemlig opgaven med at tænde alle skolernes computere et kvarter før første undervisningstime, således at de er klar når undervisningen starter. Programmet sørger også for automatisk at lukke computerne ned når de ikke anvendes i løbet af dagen, samt slukke dem efter skoletid. Foreløbige tal peger på at Silkeborg Kommunes folkeskoler dermed sparer for omkring 10.500 kroner i strøm om ugen, eller lidt over en halv million kroner om året.

Det var nu i første omgang ikke strømbesparelserne, men nærmere ønsket om at undgå spildtid omkring opstart af computerne om morgenen, der vækkede it-konsulent Steen Demuths interesse for det dansk udviklede program. Til daglig har Steen Demuth ansvaret for driften af 4.500 computere til 15.000 brugere, og det var kommunens faste it-partner ITX, der præsenterede ham for strømstyringsløsningen. ”ClimateSaver er først og fremmest udviklet som en strømspareløsning, men det var faktisk den automatiske opstart af computere der optog mig mest. Det at vores lærere nu kan gå direkte i gang med undervisningen om morgenen, fremfor at vente på at computerne først skal startes op, betyder en stor forskel i undervisningsmængden når man ser det over et helt skoleår”, fortæller Steen Demuth.

Programmet ClimateSaver styres via en central konsol hvor man kan konfigurere hvilke strømsparehandlinger der skal foretages ved inaktivitet, ud fra hvad klokken er. Eksempelvis kan man bede ClimateSaver vække computerne klokken kvart i otte om morgenen, bede dem gå i dvale når de ikke anvendes i løbet af skoledagen, og derefter bede dem slukke når de ikke længere anvendes efter skoletid. På den måde sikres et minimalt strømforbrug på computerne, uden at elever, lærere eller pedeller behøver at foretage sig noget.

En funktion som havde stor betydning for Steen Demuths valg af ClimateSaver, var at løsningen kan sørge for automatisk at gemme åbne Office-filer før en bruger logges af og pc’en sættes i en strømsparetilstand. Det gælder også de filer som brugeren ikke har navngivet; disse bliver automatisk gemt i brugerens personlige mappe. “Det sikrer at eleverne ikke mister igangværende arbejde når pc’en går i dvale. Det er desuden vigtigt for os at vi kan lave undtagelser der overstyrer ClimateSaver, så pc’en ikke går ud midt i en film, præsentation eller andet. Endelig er det en kæmpe fordel at vi kan arbejde med forskellige strømspareskemaer afhængigt af de funktioner, forskellige maskiner måtte have”, forklarer Steen Demuth.

Via programmets indbyggede rapporteringsmodul kan Steen Demuth selv følge med i hvor meget strøm der spares ved hjælp af ClimateSaver. Løsningen har kun kørt i Silkeborg gennem kortere tid, men allerede nu er strømbesparelserne langt større end hvad ITX havde lovet. ”I vores skolemiljø har computerne tidligere fået lov til at være tændt det meste af tiden. Nu hvor de automatisk bliver sat i en strømsparetilstand ved inaktivitet, kan vi konstatere en strømbesparelse på lidt over 10.500 kroner om ugen. Det er helt vildt, og det gør at vores licensinvestering på 35 kroner per computer er tjent hjem i strømbesparelser på 3-4 måneder. Dermed bliver ClimateSaver en rigtig god investering for os”, slutter en tilfreds Steen Demuth.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *