Bedre service til erhvervslivet i Silkeborg

Virksomhederne i Silkeborg Kommune vil fremover opleve et smidigere og mere sammenhængende samarbejde med Jobcenter Silkeborg og kommunen.

Mange erhvervsdrivende i Silkeborg Kommune er tit i kontakt med Jobcenter Silkeborg og andre afdelinger i Job og Borgerservice i Silkeborg Kommune. Det kan blandt andet være i forbindelse med virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob, lærepladser og meget andet. Det har til tider fået telefonerne til at kime lige rigeligt rundt på virksomhederne, for der er mange forskellige sagsbehandlere på jobcenteret og i kommunen, som er i kontakt med erhvervslivet.

Nu har Jobcenter Silkeborg og kommunens Job- og Borgerservice indført et nyt system og nye arbejdsgange, som gør kontakten til erhvervslivet mere smidig og sammenhængende.
– Vi styrer nu samarbejdet med virksomhederne via et fælles IT-redskab. Det betyder, vi koordinerer kontakten fra Jobcenter Silkeborg og Silkeborg Kommunes udførersektion til virksomhederne, så de ikke vil blive kontaktet af flere konsulenter, der vil sælge den samme vare. Hvis en arbejdsgiver for eksempel siger til en virksomhedskonsulent, at virksomheden ikke ønsker henvendelser fra konsulenter de næste fire måneder p.g.a. organisationsændringer, vil virksomhedskonsulenten skrive dette i virksomhedsregistret, så alle konsulenter kan se denne oplysning og rette sig efter den, fortæller Lisbeth Høst fra Jobcenter Silkeborg.

– De virksomheder, som har indgået en partnerskabsaftale med Jobcenter Silkeborg, har fortsat en fast kontaktperson, som kan servicere virksomheden bredt. Virksomheder, der har oprettet virksomhedscentre med særlige praktikpladser, har også en fast kontaktperson, der følger de personer, der er i praktik i centret. Som et led i en forbedret service vil samtlige konsulenter have kendskab til partnerskabsaftalerne og virksomhedscentrene og kende de specifikke aftaler, der er indgået, tilføjer Lisbeth Høst.

Hvis virksomhederne ønsker at ansætte personer på særlige vilkår – f.eks. i et fleksjob – vil jobcentret i samarbejde med kommunens Udførersektion finde den rette profil for at sikre det bedst mulige match. Virksomhederne vil også på den måde opleve en højere service og mere sammenhæng i indsatsen.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *