Besnærende skatteregler kvæler iværksætteri

Mange mindre selvstændige iværksættere, der driver egen virksomhed, kan have behov for nye ressourcer, men de kvier sig ved i en krisetid at løbe risikoen med at ansætte nye folk. Det er for risikabelt med opsigelsesvarsler, andre økonomiske forpligtelser m.v.

Mange tilknytter derfor konsulenter, der fakturerer de timer, de yder den selvstændige.

Særlige skatteregler medfører imidlertid, at den selvstændige iværksætter derved løber en ret stor risiko, og kan komme til at skulle betale en konsulents skat.
Specialistadvokaten Jacob Tøjner, der har en meget stor kontaktflade til netop iværksættere, oplyser, ”… at mange iværksættere ikke aner noget som helst om, at de kan komme op at hænge på den skat konsulenten burde have betalt, hvis konsulenten vel og mærke ikke afregner overfor SKAT. Med andre ord kan iværksætteren populært sagt komme til at betale flere gange for konsulenten. Betaler konsulenten ikke, og kommer SKAT frem til, at konsulenten i realiteten burde betragtes som ansat, så hæfter iværksætteren for den manglende skat.”

SKAT forlanger at iværksætteren skal bevise, at iværksætterende ikke har udvist forsømmelighed med hensyn til kildeskattelovens regler. Det forhold, at en konsulent har et CVR nummer, er ikke nok til at gøre ham til konsulent. Der skal ”noget mere til”. Der skal være en rimelig grad af selvstændighed for konsulenten.

”Set fra et iværksættersynspunkt kan man med rette spørge, hvorfor Iværksætteren faktisk er pligtig at ansætte vedkommende, hvis dette ”noget mere” ikke er til stede”, udtaler advokat Jacob Tøjner.

”Jeg forstår ikke, at konsulent ikke må prøve den selvstændige tilværelse af med kun en kunde. Hvis vedkommende ønsker at være selvstændig, og ønsker den usikkerhed, der følger heraf, hvorfor skal der så være myndigheder, der fastlægger, at han ikke må træffe dette valg. Hvorfor skal iværksætteren blandes ind i, om vedkommende betaler sin skat. Hvorfor skal iværksætteren igennem hele den besværlige procedure, at ansætte vedkommende, når det er meget lettere blot at indgå en konsulentaftale? Det er mange af de spørgsmål jeg møder fra iværksættere”, udtaler Jacob Tøjner.

Spørgsmålet er om en sådan frihed ville være undergravende for hele arbejdsmarkedet. Om arbejdsgiverne derved ville kræve, at de ansatte gik hen og blev konsulenter. At deres retsstilling derved forringes.

”Hvorfor ikke slippe folk løs. Hvis man vil beskytte den selvstændige, så lad ham forsøge at aftale et opsigelsesvarsel, der har en vis længde. Lad ham dog komme i gang i stedet. Folk skal have noget at lave. Hvorfor skal SKAT blande sig i, hvorvidt han er undergivet min instruktion eller ej”, udtaler Jacob Tøjner.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *