Egedal Kommune optimerer med Fujitsu og Silkeborg Data

Egedal Kommune får bedre overblik, gennemsigtighed og et kvalificeret beslutningsgrundlag med Fujitsu som it-partner.

Efter et netop afsluttet EU-udbud har Egedal Kommune underskrevet en aftale med Fujitsu A/S og dermed valgt enny leverandør til understøttelse afkommunens arbejde og digitalisering af de administrative processer inden for økonomi, løn, vagtplan, e-handel, ressourcestyring og debitorstyring.Aftalen er femårig med mulighed for to års forlængelse. Det afgørende parameter i udbuddet var kravet til systemets funktionalitet.

”Prisen var ikke den vigtigste faktor. Og selvom Fujitsu scorede de højeste karakterer på det væsentligste område, nemlig funktionaliteten, så var Fujitsu faktisk de billigste,” fortæller projektchef i Egedal Kommune, Jørn Arne Nielsen.

Større gennemskuelighed
Morten Skjoldsøge, der er leder af Budget, Regnskab og Finans i Økonomicenteret i Egedal Kommune, glæder sig til et nyt system, der vil give et bedre beslutnings- og styringsgrundlag for både økonomiansvarlige og politikere.

”Vi får langt mere gennemskuelige budgetter, der i højere grad vil vise sammenhængen mellem kommunens aktiviteter og omkostninger,” siger Morten Skjoldsøge.

”Vores løsning muliggør en gnidningsløs integration mellem økonomi- og lønsystemetsamt mellem økonomi-, debitor-, e-handel- og ressourcestyringssystemet. Løsningen vil give Egedal Kommune et bedre overblik og mulighed for at decentralisere flere opgaver. Det gør det muligt for den enkelte medarbejder at optimere og effektivisere mange af deres arbejdsprocesser,” siger Christian Torp,markedsdirektør hos Fujitsus.

”Vi har i de seneste år investeret mange ressourcer i at udvikle den optimale understøttelse af den øgede digitalisering i kommunerne. Det glæder mig derfor, at Egedal Kommune kvitterer med at vælge vores løsninger, som blandt andet indeholder elektroniske personalemapper med integration til kommunens ESDH-system,” siger afdelingsdirektør Dorte Winther, Silkeborg Data.

En fleksibel løsning
Fujitsu og Silkeborg Datas fælles koncernløsning er udviklet gennem et strategisk samarbejde mellem Fujitsu og Silkeborg Datasiden 2005, hvor de to velafprøvede løsninger Prisme og Silkeborg Løn blev integreret.

”For at skabe en fleksibel løsning og et godt og effektivt alternativ for kommunerne, har det været vigtigt, at integrationen er baseret på åbne systemer med snitflader, der følger de godkendte offentlige standarder. Fujitsu og Silkeborg Data har begge denne tilgang, og løn- og økonomiløsningen kan også integreresmed de it-systemer, som kommunerne allerede har eller anskaffer sig senere,” siger markedsdirektør Christian Torp.

”Vores sagsbehandling kommer til at hvile på et mere sikkert grundlag, fordi alle moduler i det nye system kan ’tale’ sammen. Dermed vil det nye it-system frigøre flere ressourcer til at fokusere på den egentlige sagsbehandling, fordi oplysninger kun skal tastes ind én gang,” siger projektchef Jørn Arne Nielsen.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *