Ekstra innovationssatsning på iværksættere betaler sig

Trods finanskrise og kapitaltørke er der skabt flere nye innovative virksomheder i 2010 end tidligere, og færre gik konkurs. Nye tal fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at tilførslen af risikovillig kapital via innovationsmiljøerne har båret frugt.

Innovationsmiljøerne fungerer som fødselshjælpere for nye innovative virksomheder ved at indskyde risikovillig kapital i den meget tidlige fase. Nye tal viser, at innovationsmiljøerne i 2010 var med til at sætte 69 nye innovative virksomheder i søen – væsentligt over gennemsnittet på cirka 50 de seneste fire år. Samtidig er kun halvt så mange virksomheder lukket som året før.

Opgørelsen viser også, at virksomhederne i innovationsmiljøernes portefølje i 2010 tiltrak 467 millioner kroner i private investeringer. Det er kun halvt så meget som i rekordåret 2007, inden finanskrisen satte ind.

“Finanskrisen har været hård kost for nye innovative virksomheder. Derfor har Folketinget afsat ekstra midler til innovationsmiljøernes investeringer af risikovillig kapital. I alt er den årlige ramme øget med 50 procent til cirka 200 millioner kroner årligt i 2010-2012. Det har givet plads til både at investere i flere nye virksomheder og til at konsolidere de investeringer, der er gjort i de seneste år”, siger Lars Mikkelgaard-Jensen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation.

“Det nye tal viser også, at der igen er kommet skub i investeringerne fra såkaldte business angels. Til gengæld har det i 2010 knebet med investeringer fra både danske og udenlandske ventureselskaber. Som svar på dette er der dog allerede indgået en aftale mellem regeringen og pensionsbranchen om at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Aftalen blev indgået i starten af dette år. Så her kan vi endnu ikke aflæse effekten i tallene for 2010, konstaterer Lars Mikkelgaard-Jensen.

Innovationsmiljøerne tilbyder viden, rådgivning og udviklingskapital i de første faser af innovative og videnintensive virksomheders udvikling. Det vil typisk sige, før virksomheden har udviklet et egentligt salgbart produkt eller serviceydelse. Miljøerne kan investere op til 3,5 millioner kr. i en nyetableret virksomhed som lån eller kapitaltilskud. Dette kan senere følges op med en sekundær investering på op til 2,5 millioner kr. Alle investeringer med offentlige midler skal suppleres med private midler.

De seks godkendte innovationsmiljøer er:
CAT innovation
DTU-Symbion Innovation
InnovationMidtVest
NOVI Innovation
Syddansk Teknologisk Innovation
Østjysk Innovation
Det nye performanceregnskab for innovationsmiljøerne rummer fakta om hvert af de seks innovationsmiljøer og nøgletal for udviklingen 2006-2010. Herudover rummer det seks case-historier om højteknologiske virksomheder.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *