Energiske innovationsspørgsmål og ufarlige prøvehandlinger i Silkeborg

Der var brændende platforme, innovationsspørgsmål og prøvehandlinger på tapetet, da medarbejdere fra Regionshospitalet Silkeborg og Silkeborg Kommune mødtes torsdag den 29. september 2011 for at arbejde med innovation i forbindelse med lindrende behandling af kronisk syge.

Medarbejdere fra Regionshospitalet og Silkeborg Kommune var samlet for at arbejde med innovation i forbindelse med lindrende behandling af kronisk syge i forbindelse med projekt ”Palliation på Tværs”. Dagens resultat var fire innovationsspørgsmål og konkrete handlinger, som medarbejderne skal arbejde videre med.

Jette Ranum er konsulent hos MidtLab, der er Region Midts innovationskontor. Hun var blevet bedt om at hjælpe deltagerne med at arbejde med deres innovationsspørgsmål og prøvehandlinger. Hun forklarer, at ”innovationsspørgsmål sætter gang i god energi og de skal give mening. Det kan fx være ”Hvad nu hvis…”-spørgsmål, som sætter gang i fantasien og åbner for nye muligheder, som man ikke har tænkt på før.”

Innovationsspørgsmål er et vigtigt redskab i en innovationsproces. De kan fx lede videre til en ”prøvehandling”, som er en lille handling, som ikke er farlig at gå i gang med, for at se om det kan være en løsning på ens udfordring.

”Og hvis ikke det lykkes, kan man bare gå tilbage til den gamle metode – det koster ikke noget og der er ingen risiko,” slår Jette Ranum fast.

”innovationsspørgsmål sætter gang i god energi og de skal give mening”, forklarer Jette Ranum fra MidtLab, der er Region Midts innovationskontor.

Vuggerobot og børne-pc
Girsti Holm Nielsen, som er institutionsleder på Lynghøjen, var inviteret til workshoppen for at fortælle om Lynghøjens innovationsprojekter, som bl.a. er blevet til en vuggerobot og en børne-pc, som er på vej.

”Det eneste, vi kan være sikre på, er, at alting forandrer sig,” slog Girsti Holm Nielsen fast. Det er det vilkår, som institutionen som mange andre offentlige institutioner må arbejde ud fra. Derfor har Lynghøjen stor fokus på udvikling og forandring.

Udfordringen er at få enderne til at nå sammen, når kravene til kerneopgaven hele tiden ændrer sig.

”Vi har fokus på at forsøge at skabe en bedre kerneydelse med færre midler. Og det er os i marken, der ved hvor skoen trykker. Derfor er det vigtigt, at vi skaber rum til at reflektere over dagligdagen,” forklarer Girsti Holm Nielsen.

Teknologiske løsninger giver mere nærvær.
Medarbejderne har bl.a. arbejdet med at udvikle forskellige teknologiske løsninger, som kan give mere mulighed for nærvær og samvær med børnene.

Sammen med et privat firma har de bl.a. udviklet en vuggerobot, som kan vugge børnene når de ligger i barnevognen og ikke kan falde i søvn til middagslur. De giver trygge børn i barnevognen, og mulighed for at de voksne kan være inde på stuen, med de øvrige børn.

De er også i gang med at udvikle en børnecomputer, som er lavet med udgangspunkt i computere udviklet til ældre.

Gammel teknologi med ny funktion
I Lynghøjen har de også kigget også på, hvordan man kan benytte kendt teknologi til noget nyt. Bl.a. har alle stuer i institutionen fået mobiltelefoner, som forældrene kan sende sms-beskeder til.

”Medarbejderne læser beskederne på bestemte tidspunkter, hvor de ikke er nødt til at afbryde samværet med børnene. Det giver en helt anden ro på stuen, når medarbejderne ikke skal løbe efter telefonen, der ringer,” fortæller Girsti Holm Nielsen.

Innovationsspørgsmål og prøvehandlinger
Girsti Holm Nielsens oplæg om Lynghøjens innovationsprojekter var god inspiration til gruppearbejdet. De fire gruppers arbejde resulterede i fire innovationsspørgsmål med tilhørende prøvehandlinger.

1. Innovationsspørgsmål: Hvad nu hvis midlertidige pladser i Gødvad havde en plan til borgere, der har brug for palliativ indsats?
Prøvehandling: Bruge Resume/status ved indlæggelse på Gødvad
Få ressourcepersoner ud og undervise/fortælle

2. Innovationsspørgsmål: Hvad skal der til for, at kommunikationen sundhedspersonalet imellem sikrer borgeren det bedste palliative tilbud i den hensigt at borgeren får den bedste livskvalitet?
Prøvehandling: At muliggøre elektronisk kommunikation mellem sektorer

3. Innovationsspørgsmål: Hvordan får vi lavet glidende overgang fra sekundær til primær omhandlende palliative hjertepatienter?
Prøvehandling: Sygeplejerske i hjertesvigtklinikken ringer til visitationen, beskriver problemer, beder om en kontaktperson i det pågældende distrikt og beder om et møde.

4. Innovationsspørgsmål: Hvordan gør vi alle patienter til kræftpatienter?
Prøvehandling: Formaliseret samtale til afklaring af fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *