Envidan får vækstpakke til palmeolie projekt

Envidan vil gøre noget ved forurenende palmeolie-møller.

Virksomheden, der har domicil på Vejlsøhus, satser på teknik, som vil kunne producere biogas i stedet for forurening i bl.a. Malaysia og Indonesien.

Et nyt udviklingsprojekt fra ingeniørvirksomheden Envidan skal medvirke til at forbedre miljøet ved produktion af palmeolie i Fjernøsten. Envidan leverer i forvejen know-how i forbindelse med spildevandsrensning til bl.a. Malaysia og Indonesien. Nu har man fra Væksthus Midtjylland modtaget økonomisk støtte svarende til 270.000 kr. for at udvikle endnu et forretningsområde i Asien.

Det handler om olieproducerende palmemøller.

I Indonesien og Malaysia findes tilsammen ca. 800 palmemøller og affaldsstofferne fra produktionen samles i enorme laguner. Teknisk direktør i Envidan, Søren Brønd, har ved selvsyn oplevet flere affaldslaguner i Indonesien, og selv om de kan se smukke og naturligs ud, så udgør de i virkeligheden et alvorligt forureningsproblem: Lagunerne er stærkt forurenende med drivhusgasser, siger Søren Brønd.

Gang i processerne
I samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet går Envidans projekt ud på at overdække lagunerne og samtidigt etablere pumpe-systemer, som kan sætte gang i de organiske affaldsstoffer, i stedet for at de henligger som en kæmpemæssig stillestående og forurenende masse. Ved at give massen en omrøring med pumper, vil man give lagunerne et boost, som igen gør det muligt at hive gasserne ud, siger Søren Brønd.

I virkeligheden handler det altså om at producere og opsamle biogas i stedet for forurening, og ifølge Søren Brønd er der tale om en enkelt teknik. Udfordringen ligger nærmere i at overbevise ejerne af oliemøllerne om, at her er der tale om en god idé, som tilmed kan blive en god forretning. Teknikken har vi allerede; så tilskuddet fra Væksthus Midtjylland går primært til arbejdet med forretningsmodellen. Men havde vi ikke fået tilskuddet, var vi ikke kommet af sted, fastslår Envidan-direktøren.

Tilskuddet fra Væksthus Midtjylland øremærkes hos Envidan til at indhente ekspertbistand i forhold til at få kortlagt markeds- og finansieringsmulighederne og finde frem til de rigtige samarbejdspartnere.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *