Erhverv Silkeborg og Silkeborg kommune indgår aftale om tættere samarbejde

En ny aftale mellem erhvervsorganisationen og Job- og Borgerservice i Silkeborg skal blandt andet sikre, at flere ledige i fremtiden skal matche de kompetencer, det lokale erhvervsliv efterspørger.

– Det vil være med til at styrke de lokale virksomheder i Silkeborg konkurrencemæssigt, hvis vi med denne aftale i samarbejde med blandt andre Jobcenter Silkeborg kan blive bedre til at finde de rigtige kompetencer blandt de ledige, siger erhvervsdirektør Torben Vilsgaard fra erhvervSilkeborg.

– Kommunens beskæftigelsespolitik understreger blandt andet behovet for, at vi skal afsøge behovet for særlige kompetencer i det lokale erhvervsliv. Gennem et stærkere samarbejde med erhvervSilkeborg kommer vi meget tættere på erhvervslivet og får bedre mulighed for at opfange virksomhedernes ønsker om kurser og uddannelser til de ledige, tilføjer jobcenterchef i Silkeborg Jørgen Svane Sørensen.

Jobcenter Silkeborg indgik i februar 2011 en samarbejdsaftale med de lokale faglige organisationer, og aftalen med erhvervSilkeborg følger op på kommunens ønske om at komme i tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter.
– Jobcenter Silkeborg er selvfølgelig en helt central aktør i samarbejdet med erhvervSilkeborg, men det er hele Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune, der står bag denne aftale, for det lokale erhvervsliv kommer i berøring med mange andre afdelinger i kommunen – f.eks. i forbindelse med refusion af sygedagpenge. Med den nye aftale vil det lokale erhvervsliv gennem erhvervSilkeborg forhåbentlig opleve et bedre samarbejde med de forskellige afdelinger både på Jobcenteret og rådhuset, siger Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe.

Aftalen mellem erhvervSilkeborg og Job- og Borgerservice i Silkeborg Kommune bliver underskrevet 23. marts 2011. Fra venstre Peter Fabricius (erhvervSilkeborg), Torben Vilsgaard (erhvervSilkeborg), Michael Maaløe (Job- og Borgerservice) og Jørgen Svane Sørensen (Jobcenter Silkeborg).

Samarbejdsaftalen er indgået mellem ErhvervSilkeborg og Job- og Borgerserviceafdelingen, herunder Jobcentret, i Silkeborg Kommune.

Aftalens formål er at udbygge samarbejdet til gavn for erhvervslivet og borgerne i Silkeborg.

ErhvervSilkeborg og Job- og Borgerserviceafdelingen har en fælles interesse i at erhvervslivet har let adgang til relevant information om beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold.

ErhvervSilkeborg og Job- og Borgerserviceafdelingen vil med aftalen have fokus på at
• styrke dialogen med virksomheder i Silkeborg Kommune
• invitere hinanden til relevante arrangementer og netværksmøder
• inddrage hinanden i ændringer på beskæftigelses- og erhvervsområdet (eksempelvis lovændringer, beskæftigelsesministerens beskæftigelsesmål mm.)
• afholde fælles arrangementer og samarbejdsmøder

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *