Erhvervspakke til finansiering af Iværksættere og mindre virksomheder

Erhvervspakken, der i dag er offentliggjort af Økonomi- og erhvervsministeren, indeholder to indsatsområder, som skal ud til markedet for finansiering af mindre virksomheder via Vækstfonden. Den ene indsats er et offentligt-privat samarbejde om at stifte nye venturefonde i Danmark med fokus på innovative nystartede virksomheder. Den anden indsats er garantier for et samlet udlån til mindre virksomheder i traditionelle erhverv på i første omgang op til 750 mio. kr.

Erhvervspakken forbedrer adgangen til risikovillig kapital og lån til danske virksomheder. En del af Indsatsen skal ske via Vækstfonden. Denne indsats er rettet mod to forskellige målgrupper – et offentligt-privat samarbejde om nye venturefonde, der kan investere risikovillig kapital i virksomheder med stort vækstpotentiale, og en flerdobling af Vækstfondens lånegarantier, som skal styrke pengeinstitutternes udlån til mindre virksomheder.

Der etableres en pulje på 500 mio. kr. til offentligt-privat samarbejde om nye venturefonde. Her vil Vækstfonden invitere forvaltere af nye fonde til at deltage i en ”udbudslignende proces” for at få del i puljen. Mulige ansøgere er venturefonde, som kan levere risikovillig kapital til flere innovative, vækstskabende iværksættervirksomheder i Danmark. Også fonde, som tilbyder mezzaninkapital til at styrke virksomheders kapitalgrundlag, kan søge puljen.

Særligt gælder det, at forvalterne kan demonstrere at være i stand til at rejse privat kapital til fondene for at komme i betragtning. Puljen, og de nye fonde, vil kunne skabe grundlag for nye investeringer i 4-7 danske virksomheder årligt i de kommende 4-5 år.

For den anden målgruppe af virksomheder, som er omfattet af pakken, bliver Vækstfondens ramme til statslige lånegarantier, de såkaldte Vækstkautioner, udvidet med to gange 150 mio. kr. Første del af rammen skal gå til at garantere lån til 150-250 virksomheder for op til 750 mio. kr. på samme vilkår, som Vækstfonden i dag yder Vækstkaution. Den anden del af rammen skal dække lån til opførelse af fast ejendom el. lign., som kan opnå realkreditfinansiering. Denne del af rammen kræver imidlertid godkendelse fra EU-kommissionen og kan derfor ikke sættes i værk med det samme.

Vækstfondens direktør, Christian Motzfeldt, fremhæver, at ”det kræver hurtig og resolut handling at få den første ramme til Vækstkautioner ud at arbejde. Derfor er vi allerede i gang med at sætte møder op med brancheforeningerne, pengeinstitutterne, væksthusene og andre relevante aktører, som kan hjælpe med at formidle viden om de nye og bedre muligheder for lån i pengeinstitutterne”. Han tilføjer, ”samtidig vil vi gøre alt, vi kan, for at behandle ansøgningerne hurtigt og smidigt”.

Sammen med udvidelsen af rammen til Vækstkautioner bliver målgruppen for kautionerne udvidet til virksomheder med et lånebehov op til 10 mio. kr. Hidtil har grænsen været fem mio. kr.

Endelig er der afsat 50 mio. kr. ekstra til Kom-i-gang-lån, der er målrettet iværksættere.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *