Hjælp på nettet til internationale tilflyttere til Silkeborg

Projekt Silkeborg Welcome står bag en ny hjemmeside – www.workinsilkeborg.dk – som samler nyttige informationer for internationale arbejdstagere i Silkeborg Kommune.

Udlændinge kan blandt andet læse, hvordan de får vekslet det udenlandske kørekort til et dansk, hvordan man får sine børn i skole, hvordan man kommer til lægen og en række andre praktiske informationer, når man er ny i Danmark og i Silkeborg Kommune. Hjemmesiden gør det på den måde lettere for udenlandske arbejdstagere at flytte til området.

Det er også håbet, at hjemmesiden bliver et redskab, som kan hjælpe de nye borgere med at falde godt til. På workinsilkeborg.dk er der flere gode forslag til fritidsaktiviteter i Silkeborg Kommune og links til lokale foreninger med mere. Herudover kan tilflytterne finde nye kontakter, hjælpe hinanden og meget andet via en chatfunktion.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Erling Prang er glad for hjemmesiden.
– Hjemmesiden er en god hjælp til virksomhederne og deres udenlandske medarbejdere både nu og i fremtiden, når der igen bliver mangel på arbejdskraft.

Selvom der i Silkeborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke mangler arbejdskraft som før finanskrisen, så siger eksperterne, at manglen på arbejdskraft igen vil blive udbredt i nær fremtid, og at vi da må kigge udover Danmarks grænser. Ikke mindst på grund af de forholdsvis mange medarbejdere, som snart går på pension.

Alene i løbet af juli, august og september i 2010 kom 203 udenlandske borgere til Silkeborg Kommune.

erhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune står i fællesskab bag workinsilkeborg.dk, som er udarbejdet som en del af projekt Silkeborg Welcome. Projektet, som modtager støtte fra både EU’s Socialfond og Region Midtjylland, har til formål at forbedre modtagelsen og fastholdelsen af udenlandsk arbejdskraft.

– Jeg mener, at det er vigtigt, at vi også lokalt gør en indsats. Når en virksomhed rekrutterer og ansætter udenlandske medarbejdere, er det en værdifuld investering i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at de udenlandske medarbejdere bliver en del af lokalsamfundet. Hvis ikke – så risikerer vi, at medarbejderne rejser fra virksomheden og området før planlagt, siger Torben Vilsgaard, erhvervsdirektør hos erhvervSilkeborg.

Silkeborg Welcome projektet giver også mulighed for afholdelse af arrangementer og etablering af netværk for både virksomheder med udlændinge ansat og for de udenlandske medarbejdere.

Næste arrangement i projekt Silkeborg Welcome er en sammenskudsmiddag d. 3. marts 2011 for danskere og udlændinge på Silkeborg Bibliotek.
Læs mere om arrangementet på www.workinsilkeborg.dk

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *