Lån med kaution fra staten runder 1 mia. kr.

Vækstfonden har nu givet tilsagn om Vækstkaution for et samlet udlån på over 1 mia. kr. En bred vifte af brancher og stort set alle pengeinstitutter bruger nu kautionerne

I forbindelse med erhvervspakken fra 2009 blev der afsat ekstra midler til Vækstkaution, hvor Vækstfonden på vegne af staten kautionerer for 75 pct. af en virksomheds bank- eller realkreditlån til forretningsudvikling. Med de ekstra midler fik Vækstfonden mulighed for at kautionere for et samlet udlån på ca. 2 mia. kr. I år har over 250 virksomheder fået tilsagn om kaution, og det samlede lånebeløb har netop rundet 1 mia. kr.

”I foråret arbejdede vi hårdt på at øge kendskabet til Vækstkaution både blandt virksomhederne og erhvervsrådgiverne i pengeinstitutterne, og indsatsen ser ud til at have båret frugt. Vi så en kraftig vækst i antallet af ansøgninger i sommermånederne, og niveauet har siden ligget højt. Stort set alle pengeinstitutter bruger nu kautionerne,” siger Rolf Kjærgaard, vicedirektør i Vækstfonden med ansvar for Vækstkaution. ”Vi har givet tilsagn for et samlet udlån på over 1 mia. kr., og fortsætter den stigning, vi har set de seneste seks måneder, vil erhvervspakkens ramme for Vækstkaution være opbrugt omkring sommeren 2011.”

Rammen for Vækstkaution blev oprindeligt stillet for 2010, men er blevet forlænget, så midlerne også kan anvendes til at kautionere for lån i 2011. Efterspørgslen på kautionerne kommer fra en bred vifte af brancher. I april fik de primære erhverv også mulighed for at bruge ordningen, og interessen fra især landbruget har været stor. Kautionsmidlerne er aktuelt næsten ligeligt fordelt mellem landbruget, serviceerhvervene og mindre produktions- og industrivirksomheder. Der er til gengæld regionale forskelle.

”Rigtigt mange jyske virksomheder har været flittige til at bruge kautionerne, hvilket kunne tyde på, at opmærksomheden om kautionerne og behovet for lånefinansiering har været stort netop her. Men vi kan se, at stort set alle kommuner er repræsenteret på vores liste over virksomheder, som har fået kaution,” siger Rolf Kjærgaard. ”I de kommende uger forventer vi desuden at stille kaution for rigtigt mange lån til ejerskifter, der traditionelt er mange af i årets sidste måneder.”

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *