Øvrige iværksætteraktiviteter

Silkeborg Iværksættercenter Årsberetning 2008
1.5 Øvrige iværksætteraktiviteter
ErhvervsSparring i Silkeborg Iværksættercenter
Baggrunden for ErhvervsSparring er, at erfarne erhvervsfolk skal overføre deres kompetencer og praktiske erfaring til iværksætterne, og dermed være med til at sikre, at iværksætterne træffer de rigtige valg.
Silkeborg Iværksættercenter er tovholder for ErhvervsSparring Silkeborg, og en medarbejder er dermed formand for bestyrelsen.
I løbet af 2008 er der afholdt en del lokale medlemsaktiviteter. Lokalklubben har på dette tidspunkt ca. 40 iværksættermedlemmer og ca. 20 sparringspartnere som medlemmer. Desværre er det ikke lykkedes at rekonstruere den landsdækkende forening ErhvervsSparring på tilfredsstillende vis i 2008.
Mange lokale klubber er lukket eller har meldt sig ud af foreningen. Sidst i 2008 er der kommet forslag om at reorganisere foreningen endnu engang, således at de lokale klubber får fuldt selvstyre og kontrol med økonomi og medlemmer. KPMG har trukket sig som sponsor og DANA er kun med på ad hoc basis. Kun administration af hjemmeside og en smule fælles markedsføring er tilbage i landsforenings regis. Denne model har lokalforeningen i Silkeborg tiltrådt.
I slutningen af 2008 blev der valgt ny bestyrelse som vil arbejde aktivt for at få flere medlemmer i foreningen og har således planlagt en række aktiviteter i løbet af 2009. Den resterende del af Silkeborg Kommunes bevilling på kr. 50.000 bruges til at fremme erhvervssparring Silkeborg.
SilkeborgEgnens Erhvervsråd I 2008 blev samarbejdet mellem de forskellige erhvervsfremmeaktører på Viborgvej yderligere intensiveret og SIC indgik således i konkrete samarbejder med alle de øvrige tre parter: SilkeborgEgnens Erhvervsråd, Vækstforum Silkeborg og Kurby Silkeborg.
SIC har således taget initiativ til at SilkeborgEgnens Erhvervsråd kan tilbyde Væksthus Midtjyllands produkter ligesom de deltager som en del af Kompetencecenter Silkeborg og endelig har gennemført workshop om brugerdreven innovation i samarbejde med Innovation Lab. SIC har gennemført kursus for iværksættere indenfor oplevelsesøkonomi i samarbejde med Kurby Silkeborg og endelig har SIC taget initiativ til Vækstkomitekonsulenten som sandsynligvis i 2009 godkendes som netværksmægler i Silkeborgområdet af Væksthus Midtjylland.
Øvrige samarbejder I forbindelse med oprettelsen af Væksthus Midtjylland blev vi stillet midler herfra i udsigt. Allerede i
år 2007 viste, at Silkeborg Iværksættercenter ikke ville få tilført midler i samme udstrækning som vi tidligere var vant til fra Århus Amt. I 2008 har Silkeborg Iværksættercenter haft indtægter fra Væksthus Midtjylland på ca. 100.000 kr.
Projekter
Silkeborg Iværksættercenter har i samarbejde med Studiestart Østjylland afholdt 6 foredrag om iværksætteri
på tekniske skoler, handelsskoler og gymnasier. Vi har desuden besøgt en del folkeskoler, ligesom
vi har stillet os til rådighed for skoleprojekter med foredrag, møder og konkrete oplysninger.
I 2008 har Silkeborg Iværksættercenter for syvende år i samarbejde med Jyske Bank og Silkeborg
Kommunes skolevejleder gennemført ”Projekt selvstændig”, hvor skoleelever fra 8. og 9. klasse får
mulighed for at starte og drive et firma. Jyske Bank stiller 2000 kr. til rådighed som startkapital og de
fleste af dem bliver tilbagebetalt.
Desuden har Silkeborg Iværksættercenter virket som dommere i forbindelse med Young Entreprise
ved flere lejligheder.
Silkeborg Iværksættercenter har ansøgt om et EU-projekt vedr. modtagelse af udenlandsk arbejdskraft
i 2008, som dog endnu ikke er igangsat.
Projekt Kompetencetænkning i Netværk er medfinansieret af EU’s socialfond. I løbet af 2008 blev
dette projekt afsluttet.
I 2008 er Silkeborg Iværksættercenter indgået i et konsortium med 5 andre uddannelsesinstitutioner i
Silkeborg vedr. Kompetenceplatform med det formål at blive en lokal afdeling af det regionale projekt
Kompetenceplatform. Kompetenceplatform er et projekt, der skal styrke små og mellemstore virksomheders
brug af efter- og videreuddannelsessystemet. Dette skal i høj grad ske ved at styrke den
uvildige rådgivning, som især erhvervsservicesystemet menes at kunne bidrage med. SilkeborgEgnens
Erhvervsråd er blevet tilknyttet dette projekt. Der er gennemført en række kompetenceafklarende besøg
hos virksomheder i Silkeborg.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *