Iværksætterkurser

Silkeborg Iværksættercenter Årsberetning 2008

1.2 Iværksætterkurser
Silkeborg Iværksættercenter har i 2008 gennemført 2 grundlæggende og 2 special iværksætterkurser
med i alt 80 deltagere, fordelt på 2 grundlæggende aftenkurser a 8 aftners varighed og 2 specialkurser,
et for IT-vækstvirksomheder og et for iværksættere indenfor oplevelsesøkonomi.
Formålet med de grundlæggende aftenkurser er at give deltagerne en grundlæggende viden om forskellige
aspekter i det at drive egen virksomhed. Der er afholdt 2 kurser i 2008, med i alt 42 deltagere.
Målgruppen er personer, der har startet eller står foran at starte egen virksomhed, og som ønsker en
oversigt over de væsentligste forhold ved virksomhedsstart. Der gennemgås økonomiske, juridiske
samt salgs- og markedsføringsmæssige emner i relation til start og drift af egen virksomhed, og underviserne
er private rådgivere fra lokalområdet, iværksættere og Silkeborg Iværksættercenter. Sideløbende
med kurset har deltagerne mulighed for at arbejde med egen forretningsplan.
De i alt 42 iværksætterkursister er fordelt ligeligt på køn med 22 mænd og 20 kvinder.
Mændene fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder:
· håndværk (8)
· IT (3)
· rådgivende ingeniør (2)
· coaching (1)
· handel (3)
· service (5)
Kvinderne fordeler sig således inden for følgende typer af virksomheder:
· handel (5)
· service (5)
· bygge- og anlægsvirksomhed (2)
· rådgivning (7)
· restauration (2)
Vi ved erfaringsmæssigt, at omkring 2/3 af kursisterne etablerer virksomhed under eller umiddelbart
efter kursusdeltagelsen, og at enkelte opstarter egen virksomhed 1-2 år efter.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *