Silkeborg iværksærksætter Visioner for 2009

2. Visioner for 2009
Silkeborg er gået ind i det nye år med udsigten til en sammenlægning af erhvervsaktørerne i Silkeborg
til en organisation. Silkeborg Iværksættercenter som har fremvist stabilt gode resultater gennem en
årrække har naturligt nok imødeset denne sammenlægning med nogen bekymring. Processen omkring
sammenlægningen har givet anledning til nogen frustration blandt både medarbejdere og ledelse ligesom
den i perioder også har beslaglagt en del ressourcer. På trods heraf ser vi fremad og forventer på
sigt en mere udbygget erhvervsservice i Silkeborg.
På iværksætterområdet har vi en tro på, at vores gode resultater skyldes kombinationen af de tilbud, vi
har valgt at lægge vægt på i forhold til iværksætterne – nemlig
 gratis iværksærksættervejledning til udarbejdelse af forretningsplan
 iværksætterkurser
 gratis adgang til professionelle rådgivere
 sparringstilbud
 2 velfungerende udviklingsparker
– så det vil vi fortsat tilbyde i den nye organisation.
Meget tyder på, at den positive udvikling fortsætter. Vi har på det seneste haft mange henvendelser i
iværksætterrådgivningen, vores aftenkursus i iværksætteri var overtegnet længe inden start, og efterspørgslen
til begge vores udviklingsparker vidner ligeledes om en levende iværksættertrang i lokalom7
rådet. Faktisk overvejer vi pt. at oprette yderligere aftenhold i løbet af 2009. Desuden vil vi gerne have
mulighed for at udleje dobbelt så meget areal som vi disponerer over i dag.
I 2009 vil vi desuden tilbyde kurser rettet mod IT-virksomheder med vækstambitioner om intellektuel
ophavsret, global markedsføring, personligt salg og markedsføring, finansiering og netværksarbejde –
en kombination af emner, som vi tror på vil bidrage til de små virksomheders vækst.
Som følge af finanskrisen og den stigende arbejdsløshed forventer vi måske allerede fra efteråret 2009
at kunne tilbyde dagskurser for ledige i iværksætteri. Det forudsætter imidlertid etablering af et samarbejde
med jobcentret herom.
Silkeborg Iværksættercenter vil gerne bidrage til skabelse af flere nye virksomheder og opkvalificering
af folk på/til arbejdsmarkedet, men centret er klemt både med hensyn til at tilvejebringe de økonomiske
ressourcer og i forhold til rekrutteringsgrundlaget for de kurser, der tidligere har været gennemført
på centret – primært for ledige akademikere.
Det er imidlertid glædeligt at virketrangen og lysten til at blive selvstændig aldrig har været større og i
hvert fald i starten af 2009 ikke ser ud til at være påvirket af finanskrisen. Silkeborg iværksættercenter
vil i den nye organisation erhvervSilkeborg forsøge at imødekomme også nye typer af iværksætteres
behov på bedst mulig måde. Som nævnt udbyder vi et særligt kursus for IT-iværksættere og har planer
om en særlig indsats rettet mod iværksættere indenfor oplevelsesøkonomi, sundhed og energi og miljø.
erhvervSilkeborg vil fortsat opretholde de brede generelle tilbud, men vil i stigende grad også udbyde
mere specialiserede tilbud til iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *