Typiske spørgsmål til Videnpiloter

For at sikre ansøgere og interessenter den bedst mulige service har vi samlet en række af de oftest stillede spørgsmål vedrørende videnpilotordningen her.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, håber vi, at du vil føle dig godt betjent ved at orientere dig i nedenstående oversigt. Det er hurtigt lige at se efter, om dit spørgsmål er nævnt nedenfor.

1. Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente svar på min ansøgning?
Hvis alle oplysninger er på ansøgningsskemaet, kan vi behandle ansøgningen inden for en måned, nogen gange hurtigere.

2. Jeg er ledig og vil gerne søge om at blive videnpilot – kan jeg det?

Det er virksomheden, der får et eventuelt tilskud. Der er derfor virksomheden, der skal søge.

3. Hvordan er virksomheden stillet ved sygdom?

Ikke anderledes end hvis en af de øvrige ansatte er syg. Det er funktionærlovens regler, som gælder.

4. Ydes der støtte, hvis videnpiloten holder ferie?

Virksomheden kan få udbetalt tilskud herfra, hvis virksomheden udbetaler løn til videnpiloten i ferien.

5. Hvad sker der, hvis man i ansættelsens prøveperiode ønsker at opsige sin videnpilot? Kan man ansætte en ny?

Det er muligt at ansættet én enkelt videnpilot, hvis den første siger op eller bliver opsagt. Vær dog opmærksom på at der ikke ydes tilskud, hvis ansættelsesperioden er under 3 måneder og der kan ikke gives tilladelse til at ansætte en ny videnpilot, hvis der er 3 måneder eller mindre tilbage af projektperioden.

6. Kan flere virksomheder dele en videnpilot?
En medarbejder kan kun være ansat ét sted ad gangen – en stilling som videnpilot er en fuldtidsstilling. Derfor er der kun én virksomhed ad gangen, der kan ansætte den samme videnpilot.

Derimod er der ikke noget i vejen for, at denne virksomhed, hvis alle er enige om det, evt. låner sin videnpilot ud, eller stiller vedkommende til rådighed for et projekt, der er fælles for flere virksomheder. Du skal kontakte Styrelsen for Forskning og Innovation, hvis du overvejer en sådan løsning.

7. Hvordan skal jeg gøre, hvis min virksomhed går konkurs?
Hvis virksomheden går konkurs, skal du straks orientere Styrelsen for Forskning og Innovation. De nærmere forholdsregler er beskrevet i det tilsagnsbrev, virksomheden har fået, da de fik bevilget tilskud til at ansætte en videnpilot.

8. Kan der dispenseres fra nogen af reglerne i retningslinjerne?
Vi får mange opkald fra ledige eller virksomheder, der spørger, om reglerne også gælder for dem.

En offentlig myndighed, der er ansvarlig for at uddele midler, skal behandle ansøgere lige. Dette vil først og fremmest sige, at ansøgere skal behandles på lige vilkår – efter de samme regler. Derfor er det ikke muligt at dispensere fra de retningslinjer, der er opstillet.

Retningslinjerne gælder altså for alle, og der kan ikke dispenseres.

9. Vi indsender en ansøgning nu og har en egnet kandidat på hånden – må vi ansætte videnpiloten med det samme?
Nej. Man kan ikke få tilsagn, hvis videnpiloten allerede er ansat i virksomheden. Hvis man vil have støtte fra videnpilot-ordningen er det derfor vigtigt, at man venter med at ansætte, til man har fået tilsagnet fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Hvis man indsender en ansættelseskontrakt for videnpiloten, som er dateret før tilsagnsbrevet, annulleres tilsagnet.

10. Er det et krav, at den videnpilot, man ansætter, skal være ledig?
Nej, om videnpiloten har været ledig før sin ansættelse som videnpilot eller ej, er underordnet. Blot skal videnpiloten være højtuddannet og kunne arbejde fuld tid som videnpilot.

11. Jeg er akademiker og kunne godt tænke mig at blive videnpilot – hvordan kommer jeg i kontakt med virksomhederne?
Styrelsen for Forskning og Innovation hjælper ikke som sådan med at finde en egnet virksomhed, men svarer gerne på spørgsmål vedr. betingelser for tilskud m.v.

Nogen videnpiloter har haft succes med at henvende sig på deres lokale jobcenter med retningslinjerne i hånden, tage kontakt til lokale erhvervsfremmeaktører eller henvende sig direkte til virksomheder.

12. Hvorledes udbetales tilskuddet?
Tilskuddet udbetales til virksomhederne i rater hver 3. måned, bagudrettet, efter indsendelse af erklæring fra virksomheden.

13. Må videnpiloten arbejde hjemmefra?

Videnpiloterne skal arbejde på virksomhedens adresse. Alligevel ser vi flere ansættelseskontrakter, der nævner, at videnpiloten primært arbejder hjemmefra. Disse ansættelseskontrakter bliver ikke godkendt, og et eventuelt tilsagn bliver annulleret.

Det er meningen, at virksomheden skal have gavn af akademikeren også på andre områder end angående det konkrete projekt, videnpiloten er ansat til at lave. Det skulle gerne være sådan, at der kan opstå en god kemi de to parter imellem, således at virksomheden også fremover vil være positiv overfor at ansætte en akademisk medarbejder. En del af denne effekt går tabt, hvis videnpiloten arbejder som ekstern konsulent og ikke indgår i virksomhedens hverdag.

14. Må jeg lade mig ansætte i 4 ugers virksomhedspraktik, imens sagen behandles?
Det er ikke meningen hverken med virksomhedspraktikken eller videnpilot-ordningen, at de skal bruges på den måde, men modsat en lønnet ansættelse før bevillingen er gået igennem, så diskvalificerer det dig ikke fra at blive ansat med tilskud fra videnpilot-ordningen i den pågældende virksomhed. Virksomhedspraktik tæller i denne forbindelse ikke som ansættelse.

Om virksomhedspraktik, se

Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside
15. Er kravene til godkendelse af projektbeskrivelsen strenge?
Nej, kravene er ikke strenge. Vi skal bare have dokumentation for, at der er tænkt over, hvad videnpiloten skal lave – dette har også den funktion, at det bliver dokumenteret, at videnpiloten bliver ansat til at udføre akademisk udviklings arbejde for virksomheden.

16. Findes der en liste over virksomheder, der er tilmeldt ordningen?
Nej, virksomhederne skal ikke meldes til ordningen på forhånd – godkendelse af virksomhederne foregår i forbindelse med deres evt. ansøgning om tilskud.

17. Har I en database over ledige akademikere?
Nej, men A-kasserne har overblik over deres ledige medlemmer. Links til de A-kasser, der servicerer akademikere findes på

Akademikernes Centralorganisations hjemmeside

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *