Myter om konkurs bremser nye iværksættere

Frygten for økonomisk kollaps, hvis virksomheden går konkurs, afholder mange fra at starte som iværksætter selv. Selvom oplevelsen er hård, får mange rådgivning, så de lander blødere end frygtet eller får vendt skuden. Ny publikation gør op med myter og giver gode råd til virksomheder i krise.

De fleste iværksættere oplever økonomiske kriser. Risikoen for konkurs er den største bekymring for iværksættere, og det er en voldsom oplevelse at komme i krise. Selv om det kan gå rigtigt galt – er der muligheder for at komme ovenpå igen.

Vice-direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Anders Hoffmann:

Iværksættere bidrager til fremtidens vækst og velstand i Danmark. Vores analyse viser, at frygten for konkurs afholder nogle for at starte og vækste deres virksomhed. Jeg er derfor glad for, at den nye publikation sætter fokus på konkurser og virksomheder i krise. For hvis vi vil have flere iværksættere og mere vækst, skal vi af med myter om, at det tager evigheder at få behandlet en konkurs, eller at man altid er bundet på gælden resten af livet.

Både rammevilkår, sagsbehandlingen og tilbud til virksomhedsejere i økonomisk krise er blevet forbedret i de senere år, hvilket de fire nedenstående eksempler fra den nye publikation ”Virksomheder i krise” viser:

1.Gældssanering blev gjort lettere for iværksættere i 2005, så de kan søge om gældssanering, selvom de økonomiske forhold ikke er afklarede. Samtidig kan de få lempeligere vilkår, så de hurtigere kan komme i gang igen.
2.En bedre rekonstruktion af konkurstruede virksomheder blev mulig i april 2011 og afløser tvangsakkord og betalingsstandsning.
3.Siden 2007, hvor det offentlig-private samarbejde Early Warning blev startet, har 2.100 virksomheder benyttet sig af rådgivningen for at komme bedre ud af deres problemer, bl.a. hjulpet af de omkring 100 frivillige rådgivere, som stiller deres kompetencer til rådighed via ordningen.
4.Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser, at sagsbehandlingstiden for konkurser i årene 2007 – 2010 er reduceret kraftigt. Det er sket, selv om der i samme periode er sket en tredobling af konkurser.
Publikationen ”Virksomheder i krise” fra Erhvervs- og Byggestyrelsen indeholder, foruden statistik og gode råd, flere historier fra virksomheder, der har været i krise.

http://www.ebst.dk/file/188499/konkusrpub.pdf

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *