Problemer med at komme i kontakt med Jobcenter Silkeborg

LBR Silkeborg lytter til utilfredse borgere
En rapport fra en uvildig borgerrådgiver giver stof til eftertanke i Silkeborg Kommune og Jobcenter Silkeborg. Borgernes udsagn vil nu blive brugt til at forbedre sagsbehandlingen.

Det lokale beskæftigelsesråd i Silkeborg Kommune har 5. oktober 2011 behandlet en rapport fra kommunens uvildige borgerrådgiver. Hen over sommeren har rådgiveren talt med 55 sygemeldte borgere, der var utilfredse med deres sygedagpengesagsbehandling i 2010.

Rapporten indeholder nogle generelle anbefalinger til Jobcenter Silkeborgs sygedagpengeafdeling, der alle sammen arbejdes videre med i den fortsatte kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen.

Borgerne peger i rapporten på problemer med at komme i kontakt med Jobcenter Silkeborg, på lange svartider fra jobcentret og på en række problemer i sagsbehandlingen i forhold til blandt andet lægekonsulenternes funktion og udskydelse af afgørelsen i sagerne.

– Rapporten gav anledning til en række kritiske spørgsmål til kommunens administration, og en god debat om hvilken rådgivning LBR Silkeborg kunne give Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen. Jeg er glad for at borgerne har brugt tid på at fortælle om deres helt personlige oplevelser til borgerrådgiveren, for det er en forudsætning for, at LBR Silkeborg er i stand til at forfølge borgernes kritikpunkter og få noget konkret gjort ved dem i samarbejde med kommunen og jobcenteret, siger formanden for LBR Silkeborg, borgmester Hanne Bæk Olsen.

Sagsbehandling skal have kvalitetsløft
Det gør et stort indtryk på Erling Prang, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune at læse rapporten.

– Jeg beklager, at nogle borgere har oplevet sig så dårligt behandlet, som de har beskrevet for borgerrådgiveren. Det er klart, at det får os til at tænke over, hvordan vi kan undgå fejl og lange ventetider i sagsbehandlingen. Vores muligheder jo ofte begrænset af den gældende lovgivning på sygedagpengeområdet og de stramme regler, der tit rammer nogle personer meget hårdt, men derudover skal vi jo hele tiden holde øje med, om vi selv gør tingene godt nok. Borgernes udsagn i rapporten kan vi i kommunen og på jobcentret bruge til at give vores sagsbehandling et kvalitetsløft, fordi der peges på nogle helt konkrete områder, hvor tingene ikke fungerer godt nok. Vi har allerede taget fat på forbedringer på baggrund af tilfredshedsundersøgelsen i sommer og dialogmødet med sygemeldte borgere 14. september i år – og med denne rapport i hånden vil vi tage fat på at gøre det endnu bedre nu, siger Erling Prang.

Metoden virker
Det var LBR Silkeborg, der i foråret stod bag ansættelsen af en uvildig borgerrådgiver, og Hanne Bæk Olsen er tilfreds med resultatet af borgerrådgiverens arbejde.

– De sygemeldte borgere var generelt meget tilfredse med at tale med borgerrådgiveren, og rapporten viser klart, at det er en metode, der virker godt til at pege på konkrete udfordringer i sagsbehandlingen. Derfor er jeg også glad for, at byrådet i Silkeborg Kommune i budgetaftalen for 2012 støtter tanken om en borgerrådgiver, for jeg er sikker på, at det vil være en hjælp for både borgerne og sagsbehandlerne i kommunen – også på mange andre områder end på sygedagpengeområdet, siger Hanne Bæk Olsen.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *