Sådan ansøger du om Videnpiloter

Videnpiloter

Videnpiloter er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om ansættelse af en højtuddannet medarbejder. Virksomheder med mellem 2 og 100 fuldtidsansatte kan få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder – en videnpilot.

En videnpilot er en akademisk medarbejder med en uddannelse på kandidatniveau eller højere. Medarbejderen ansættes til at løse en konkret udviklingsopgave eller flere.

E-ansøgning

Videnpilot-ordningen går over til ministeriets elektroniske ansøgningssystem, e-ansøgning. Læs her om, hvordan du bruger systemet:

Nye regler

Retningslinjerne for videnpiloter er blevet opdateret. Læs de nye regler her:

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist?

Private små eller mellemstore virksomheder med mindst 2 og højst 100 ansatte.

Der er løbende ansøgningsfrist. Det gives bevilling efter ”først til mølle”.

Hvad kan du søge støtte til?

Der kan søges om tilskud til lønnen i 6-12 måneder, højst 12.500 kr. om måneden.

Videnpiloten skal gennemføre et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Et projekt, der skal bidrage til at styrke virksomhedens innovations- og vækstpotentiale.

Projektet skal være nyt for virksomheden, og det skal vare mindst seks måneder.

Udviklingsprojektet kan fx omhandle:

  • Produktudvikling og kvalitetsforbedring
  • Hjemføring og implementering af nye teknologier
  • Udvikling af markedsføringsstrategier og opdyrkning af nye
  • Markeder for virksomhedernes produkter
  • Strategiudvikling og strategisk ledelse og personaleudvikling
  • Optimering af produktionsprocesser, forbedring og planlægning af arbejdsgange samt organisationsudvikling

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *