Silkeborg Erhvervshandleplan 2012

Silkeborg Kommunes erhvervspolitik udmøntes i årlige handleplaner.

Erhvervshandleplan 2012 beskriver de konkrete initiativer vi udfører i 2012 indenfor erhvervspolitikkens indsatsområder og tværgående temaer. Målet er vækst, udvikling og nye arbejdspladser i hele Silkeborg Kommune.

Erhvervshandleplanen for 2012 er udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv. Vi har bl.a. drøftet initiativer og idéer med erhvervSilkeborg, DI-Silkeborg, LO Silkeborg-Favrskov, TurismeSilkeborg, IT-forum Silkeborg og repræsentanter fra områdets uddannelsesinstitutioner. Resultatet finder du i handleplanen!

Erhvervshandleplanen for 2012 har et budget på godt 4,8 mio. kr. Det er dermed den hidtil mest ambitiøse erhvervshandleplan i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune er sammen med en række partnere ansvarlig for at planen føres ud i livet.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *