Silkeborg Kommune går med i Business Region Aarhus

Hanne Bæk Olsen og Jacob Bundsgaard, borgmestre i hhv. Silkeborg og Aarhus, skriver under på Silkeborg Kommunes optagelse i Business Region Aarhus.

Erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus udvides med en ny stor spiller, når Silkeborgs borgmester 9. januar 2012 underskriver samarbejdsaftalen med syv østjyske kommuner.

Det østjyske erhvervssamarbejde Business Region Aarhus udvides til at omfatte i alt otte kommuner; Favrskov, Odder, Samsø, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Aarhus og nu Silkeborg Kommune.

9. januar 2012 mødtes borgmestrene fra de østjyske kommuner på Silkeborg Rådhus, Søvej 1 (forhallen), hvor Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen, og de øvrige borgmestre i Business Region Aarhus talte om perspektiverne og udviklingspotentialet for samarbejdet og skrev under på en samarbejdsaftale.

Med udvidelsen dækker Business Region Aarhus nu et område på mere end 600.000 indbyggere som det vestlige Danmarks førende vækst- og videnscenter.
Business Region Aarhus laver erhvervsrelaterede aktiviteter og projekter, som er i fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig. Herved opnås synergifordele ved:
• At betragte området som ét erhvervs-, bosætnings- og arbejdskraftområde
• Bedre ressourceudnyttelse og større effekt
• Bedre adgang til medfinansiering af udviklingsaktiviteter

Det er Business Region Aarhus’ vision at blive ét af Nordeuropas mest attraktive arbejdsmarkeder med et tilstrækkeligt udbud af velkvalificeret arbejdskraft.

Borgmester Hanne Bæk Olsen:
”Vi er meget glade for at træde ind i samarbejdet, og ser rigtig gode erhvervs- og udviklingsmæssige perspektiver i et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne i Business Region Aarhus. Vi deler i forvejen bl.a. arbejdskraftopland og videninstitutioner, og med SilkeborgMotorvejens åbning bliver vi også infrastrukturmæssigt knyttet tættere sammen.
Silkeborg Kommune vil i samarbejde med de øvrige kommuner, bidrage aktivt til, at vi fastholder og udbygger Business Region Aarhus’ position som et førende vækst- og videnscenter i Danmark, til gavn for både det samlede område, den enkelte kommune og ikke mindst områdets virksomheder.” siger Hanne Bæk Olsen.

Borgmester Jacob Bundsgaard byder Silkeborg velkommen i Business Region Aarhus samarbejdet:
”Med øget international konkurrence er det af afgørende betydning, at vi i Østjylland i stadigt stigende grad formår at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Business Region Aarhus arbejder målrettet på at udnytte de mange synergimuligheder og fællesskabet giver os mulighed for at skabe mere synlighed til hele området, hvilket gør det nemmere for os alle at tiltrække borgere, virksomheder og investeringer” siger Jacob Bundsgaard.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *