Silkeborg Kommune vil måle på erhvervslivets tilfredshed

Silkeborg Kommune vil nu selv få udført målinger af erhvervslivets tilfredshed med Silkeborg som erhvervskommune. Det sker på baggrund af, at fire forskellige nationale undersøgelser af det kommunale erhvervsklima i løbet af et år har placeret Silkeborg fra nr. 1 til 91 blandt de 98 danske kommuner.

Først blev Silkeborg kåret til Danmarksmester i vækst af Copenhagen Economics. To måneder senere dumpede en DI undersøgelse Silkeborg som erhvervsvenlig kommune. Herefter kom Børsen på banen og placerede Silkeborg på en lunken 52. plads blandt de 98 kommuner, og nu er det så Ernst & Young som mener, at Silkeborg er nr. 29 i Danmark når man ser på det kommunale vækstmiljø. Forvirret? Det er Borgmester Hanne Bæk Olsen.

– Vi har et klart mål om at Silkeborg skal være et attraktivt sted at drive og udvikle sin virksomhed. Derfor har vi fulgt de forskellige undersøgelser med interesse. Men det er klart, at så forskellige placeringer gør billedet noget forvirrende. For de kan jo ikke alle have ret.

Mere dialog med det lokale erhvervsliv
Undersøgelser viser, at ”som man spørger får man svar” mener borgmesteren og uddyber:

– Ernst & Young mener, at de erhvervsmæssige rammer i Silkeborg er blandt landets bedste, mens DI sidste år mente, at Silkeborg var dårligst af alle når det gjaldt de fysiske rammer for at drive erhverv. Mon rammerne for at drive erhverv i Silkeborg har ændret sig så meget i løbet af tre måneder?

Silkeborg Kommune vil gerne skabe de bedst mulige betingelser for det lokale erhvervsliv og har derfor allerede intensiveret dialogen med erhvervslivet.

I erkendelse af, at brugbarheden af de nationale analyser af den kommunale erhvervsvenlighed er svingende, er dialog med det lokale erhvervsliv blevet endnu vigtigere. Borgmesteren fortsætter derfor sine mange virksomhedsbesøg og dialogmøder med erhvervslivet, og Silkeborg Kommune vil samtidig få udført sine egne målinger af det lokale virksomheders tilfredshed med Silkeborg som erhvervskommune.

–Jeg tror vi får det mest præcise billede af, hvordan det er at drive erhverv i Silkeborg via mange virksomhedsbesøg, og ved at spørge et bredt udsnit af de lokale virksomheder indenfor alle brancher. Og samtidig tror jeg, at vi får det mest præcise billede af Silkeborg Kommunes erhvervsservice ved at spørge de virksomheder, som faktisk har haft dialog med kommunen. Det vil vi gøre nu, slutter borgmesteren.

Som beskrevet i erhvervspolitikken vil Silkeborg Kommune desuden forbedre den kommunale service for virksomheder med en række tiltag, der præsenteres i april 2011.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *