Silkeborg Komunne Udviklingsstrategi 2024

Udviklingsstrategi 2024 – Satser hvor vi har størst mulighed for indflydelse
Udviklingsstrategi 2024 udstikker den overordnede retning for større satsninger og kommende planlægning. Konkret rummer strategien 24 satsninger – fordelt på 5 indsatsområder – som vil give endnu flere unikke udfoldelsesmuligheder i Silkeborg Kommune. Derudover indgår de politisk fastlagte mål for bæredygtig klima- og miljøpolitik som en del af Udviklingsstrategien.
Silkeborg Kommune prioriterer investeringer i fremtiden højt. Trods en stram økonomi er det byrådets langsigtede målsætning årligt at investere ca. 250 mio. kr. i udviklingsprojekter og nye anlæg, så Silkeborg Kommune også på den lange bane er en kommune med masser af liv og udvikling.
Udviklingen i Silkeborg Kommune påvirkes af en lang række faktorer og forhold. Nogle har vi stor indflydelse på, andre langt mindre.
Forenklet betragter vi udvikling som to tandhjul: ”Det vi lever af” og ”Det vi lever for”. ”Det vi lever af” er bestemt af de generelle og overordnede rammebetingelser. Og de lokale og unikke forhold og muligheder, som findes lokalt sætter rammen for ”det vi lever for”.
De to tandhjul forudsætter og udvikler hinanden og påvirkes af mange faktorer, herunder også kommunale og lokale forhold. Men byrådets muligheder for afgørende at påvirke de generelle og overordnede rammebetingelser overskygges af konjunkturer, finanskrise, den internationale konkurrence m.m.
Derfor sætter Udviklingsstrategi 2024 særlig fokus på det vi lever for. Det er de elementer, som kommunen, aktive borgere, erhvervsliv, udviklingsaktører og ildsjæle af enhver slags i særlig grad kan påvirke og udvikle til lokale muligheder og særlige kvaliteter.
Vi lægger vores indsats, hvor vi har størst mulighed for resultater og effekt, der bidrager til vores fælles vision. Vi får fremhævet og udviklet vores unikke kvaliteter endnu mere og får Silkeborg Kommunes særlige DNA til at stå endnu tydeligere. Som en kommune, der skiller sig ud, som et sted med meget at leve af og rigtig meget at leve for.
På hjemmesiden www.117godegrunde.dk har vi fået hjælp fra borgerpanel, lokalråd m.fl. til at kortlægge mange af de unikke muligheder og oplevelser i Silkeborg Kommune, som gør det godt at bo og leve her. De mange indlæg har vi brugt som inspirationskilde for strategien. Og i vores fremtidige markedsføring af kommunen vil vi bruge den brede vifte af unikke kvaliteter, som borgernes bidrag har fået frem i lyset.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *