Spirende optimisme i venturebranchen

Efter et par hårde år oplevede venturebranchen et tidligt forår.
1. kvartal af 2011 stod for den største kvartalsvise fremgang i investeringsaktiviteten siden finanskrisens start. Investeringerne steg med 15 % sammenlignet med 1. kvartal af 2010. Det viser en ny kvartalsanalyse fra Vækstfonden og DVCA, venture og kapitalfondsforeningen.

Stigende ventureinvesteringer
Der er tegn på, at den negative kurve kan være ved at vende. De danske ventureselskaber ignorerede den strenge vinter, og investerede 385 mio. kr. i lovende vækstvirksomheder i 1. kvartal af 2011. Det er en stigning på 15 % set i forhold til samme kvartal sidste år. Den stigende investeringsaktivitet skal ses i forhold til flere år med faldende ventureinvesteringer. Jannick Nytoft, adm., direktør i DVCA, udtaler:

“Det er meget positivt, at vi nu ser den største kvartalsvise fremgang i investeringsaktiviteten siden finanskrisens indtog. Fremgangen skyldes sandsynligvis, at det er lykkedes flere danske fonde at rejse kapital i løbet af 2010, ligesom der er blevet foretaget enkelte store investeringer. Dog er det for tidligt at konkludere noget endeligt på tallene, men den positive tendens kan ingen tage fra os. Det bliver spændende at følge udviklingen i de kommende kvartaler.”

Investeringer i fremtiden
Kvartalsanalysen viser, at mange investeringer går til spirende vækstvirksomheder. Antallet af tidlige investeringer, seed investeringerne, udgjorde 46 % af det samlede antal investeringer. Det er den højeste andel i de seneste fem kvartaler og en markant fremgang i forhold til første kvartal af 2010, hvor andelen var nede på 14 %. Samtidig er der fortsat stort fokus på nyinvesteringer, som stod for 43 % af den investerede kapital. I den forbindelse udtaler Jannick Nytoft:

“Vi ved, at det er i de nye virksomheder, at jobbene skabes. Derfor er det godt for samfundet, at det i høj grad er her, at ventureselskaberne vælger at investere pengene. Samtidig viser antallet af tidlige investeringer og nyinvesteringer, at venturebranchen er parat til at løbe en risiko i bestræbelserne på at skabe fremtidens vækstmotorer. Det er indenfor de tidlige investeringer, at du har en stor risiko for at brænde fingrene – omvendt kan gevinsten være stor, hvis det viser sig, at du investerer i fremtidens Skype.”

Politiske initiativer kan forstærke udviklingen
Flere nye politiske initiativer kan være med til at forstærke den positive tendens, som skimtes i horisonten. I det tidlige forår præsenterede regeringen en vækstpakke, som stiller mindst fem milliarder kroner til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale gennem venture – og kapitalfonde. Og nu tegner der sig også et politisk flertal hen over midten for at indføre en skattekredit for forskningstunge virksomheder. Jannick Nytoft udtaler:

“I DVCA har vi i længe kæmpet for forbedrede rammevilkår for venturebranchen, så vi kan få sparket gang i væksten. Og nu er der heldigvis flere tegn på, at politikerne har lyttet til vores argumenter. På kort sigt kan vækstpakken være en tiltrængt katalysator for venturebranchen, der f.eks. ikke havde gavn af bankpakkerne. Men på lidt længere sigt er forbedrede rammevilkår vejen frem. Her er der ingen tvivl om, at en skattekredit vil gøre det væsentligt mere attraktivt at investere i de danske virksomheder, som vi skal leve af i fremtiden.”

Mere information: Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA: 27 11 20 73

Om kvartalsanalysen:
Vækstfonden og Danish Venture Capital & Private Equity Association (DVCA) samarbejder om at foretage kvartalsvise analyser af det danske venturemarked. Formålet med analyserne er at give en løbende pejling på aktiviteten i venturemarkedet og samtidig følge investorernes forventninger til investerings- og exitaktiviteten og den generelle økonomiske udvikling i Danmark.

Analysen viser bl.a.:

Højere investeringsaktivitet
Investeringsaktiviteten steg med 15 % set i forhold til 1. kvartal af 2010. Ventureselskaberne investerede således 385 mio. kr. i første kvartal af 2011.

Flere seed-investeringer
46 % af ventureinvesteringerne gik til seed-investeringer. Det er den højeste andel i de seneste fem kvartaler.

Stadig fokus på nyinvesteringer
43 % af den investerede kapital gik til nyinvesteringer.

Flest investeringer i Life sciences
70 % af investeringerne gik til Life sciences, der samtidig stod for knap 90 % af det investerede beløb.

Investeringer i Danmark
40 % af investeringerne fra danske ventureselskaber blev investeret i danske virksomheder.

Flest investeringer i hovedstadsregionen
75 % af investeringerne blev foretaget i hovedstadsregionen.

Forøget deal flow
I første kvartal af 2011 modtog ventureselskaberne i gennemsnit 70 henvendeler. Det er en fremgang på 16 % set i forhold til 4. kvartal 2010. Kvaliteten er samtidig steget og er fortsat over middel.

Positive forventninger til konjunkturudviklingen
37 % af investorerne forventer, at konjunkturerne bliver forbedrede i det kommende år. 63 % forventer ingen ændring.

Forventning om flere investeringer
25 % af investorerne forventer flere investeringer i 2. kvartal af 2011. 13 % forventer færre investeringer.

Uændrede forventninger til investeringsbeløb
37 % af investorerne forventer at investere mere i 2. kvartal af 2011. 38 % forventer at investere mindre.

Øgede forventning til exits
14 % af investorerne forventer flere exits i 2. kvartal af 2011. 86 % forventer exits af samme omfang.

Du kan læse hele kvartalsanalysen her

Læs DVCAs vækstkatalog: Hva’ nu Vækstdanmark
Vækstkataloget, som skitserer 27 forslag til dansk vækst, kan læses her

DVCAs forslag til en vækstkredit (skattekredit):
DVCA foreslår, at videnstunge virksomheder får den skattemæssige værdi af deres underskud betalt tilbage i kontanter fra staten i takt med at de opbygges. Det vil ligestille selskaberne med selskaber i f.eks. UK, Frankrig og Canada. Samtidig vil det skabe lige konkurrencevilkår i forhold til koncerner, hvor moderselskabet kan udnytte et underskud i et datterselskab med udviklingsaktiviteter og kompensere med overskuddet fra et andet datterselskab. På den måde vil en skattekredit gøre det mere attraktivt på danske og udenlandske investorer at investerer i Danmarks fremtidige vækstvirksomheder.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *