Stor Iværksættertrang i Viborg kommune

Iværksættertrangen i Viborg kommune er på samme niveau som i år 2007
Nye tal viser kraftig nedgang i antallet af nyetablerede virksomheder i Region Midtjylland og i Hovedstaden, men dette gør sig ikke gældende i Viborg kommune

Nye tal fra DI offentliggjort i Børsen den 26. juli 2011 viser, at Region Midtjylland ligger på et indekstal på 60 i forhold til andet kvartal 2007, som udgør indeks 100 målt på nyetableringer af A/S’er og ApS’er.

– Dette tal lyder meget lavt i vores ører her hos VIBORGegnens Erhvervsråd, der har vejledning af iværksættere i Viborg kommune, som en af sine primære opgaver.

Men ud fra de tal vi kan hente i CVR-registeret på virksomheder der enten er etableret som enkeltmandsvirksomhed, A/S, ApS eller som et I/S ligger Viborg kommune på et indekstal på 97 for 2. kvartal 2011. Dvs. at Viborg næsten er på samme niveau i 2011 som i år 2007. Men hvis der i stedet for bruges 2. kvartal 2006 som indeks 100 er billedet et helt andet, så er Viborg på indeks 130 for. 2. kvartal 2011.

En af grundene til at Viborg ikke halter bagefter kan være at de virksomheder der etableres her er mere inden for de typiske virksomheder – som mange gange er mere resistente over for konjunktursvingninger – og ved at der er mange traditionelle virksomheder inden for bl.a. service- og håndværksfagene. En anden medvirkende fakta er vejledningen til opstart af virksomhed, som kan understøtte initiativet til den gode og bærende start af egen virksomhed.

Klippekortsordning hos VIBORGegnens Erhvervsråd
Klippekortsordningen skal sikre, at alle, der ønsker vejledning og problemafklaring ved etablering af egen virksomhed i Viborg kommune, har den grundlæggende information ved opstarten og får mulighed for at drøfte sin virksomhedsplan igennem med specialiserede rådgivere.

Bankerne henviser også iværksættere til Klippekortsordningen
I hele landet er det er faktum, at mange banker i dag måske ser mere ”nøje” på iværksætterens forretningsplan inden de låner penge ud, når der ønskes start af egen virksomhed. Dette kan VIBORGegnens Erhvervsråd godt nikke genkendende til, men ser det ikke som et problem.

– Vi oplever derimod ret ofte og tit her i Viborg, at bankerne henviser iværksætterne til vores klippekortsordning, når de henvender sig i banken første gang. Derfor er iværksætterne klædt bedre på og ved, at de har et bæredygtigt budget, når de så endelig får et møde med banken.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *