Vækstkaution hjælper Iværksættere med at skaffe finansiering

Vækstkaution hjælper Iværksættere med at skaffe finansiering hos dit finansieringsinstitut til at udvikle din forretning eller etablere en ny virksomhed. Vi kautionerer for lån, kreditter, finansiel leasing, factoring samt arbejds- og betalingsgarantier på op til 25 mio. kr. Kautionen dækker 75 pct. af tab efter sikkerheder og øvrige kautioner på finansiering på op til 10 mio. kr. For den del af finansieringen, der måtte overstige 10 mio. kr., dækker kautionen 65 pct. af tabet. Finansieringsinstituttet, som eksempelvis kan være din bank, realkreditinstitut eller leasingselskab, yder selve finansieringen.

Vækstkaution kan ydes til finansiering af forretningsudvikling og de tilhørende driftsudgifter. Forretningsudvikling omfatter eksempelvis ejerskifte, anlægsinvesteringer, udvikling af nye og forbedrede produkter samt iværksætteri.

Alle virksomheder med op til 250 ansatte har mulighed for at søge om Vækstkaution. I praksis er det finansieringsinstituttet, som indsender ansøgningen. Herefter foretager vi en vurdering af, om den pågældende finansiering ligger i målgruppen for Vækstkaution. Når vi har givet tilsagn om kaution, kan finansieringsinstituttet udbetale lånet. Vi tilstræber en behandlingstid på maksimalt tre uger.

I menuen til venstre finder du oplysninger om de generelle vilkår, ansøgningsprocessen, priser m.v. Her kan du også læse mere om de særlige vilkår, der gælder for landbrug, fiskeri, forarbejdning af fiskevarer, akvakultur og vejtransport.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *