Vi styrker adgangen til risikovillig kapital markant for mindre virksomheder og iværksættere

Aftale med F&P, ATP og LD sikrer et væsentligt løft i udbuddet af risikovillig kapital til iværksættere .
Der er indgået aftale mellem økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen og F&P, ATP og LD om at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Der er i dag opnået enighed om en markant styrkelse af mulighederne for iværksættere og små og mellemstore virksomheder til at få adgang til risikovillig kapital.
Aftalen er helt central for at få skabt vækst og nye arbejdspladser og er dermed et vigtigt skridt for at bringe Danmark tilbage på vækstsporet.
Sammen med pensionsinstitutterne etablerer vi et nyt investeringssamarbejde, der skal sikre et væsentligt løft i den risikovillige kapital i Danmark til iværksættere .
I Finanslovsaftalen 2011 blev det vedtaget at etablere tre nye låne- og kautionsordninger til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. De tre nye ordninger er en vigtig del af den samlede model, der kan øge udbudet af risikovillig kapital med op til 10 mia. kr.

Der blev den 20. december 2010 indgået en politisk aftale om risikovillig kapital til iværksættere .

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *