Webshop fik bøde på 50.000 kr for spam udsendelse selv efter webshoppen var lukket

En indehaver af en web-butik, der solgte sportstøj til børn og unge, har fået en bøde for at udsende tilbud på e-mail til forbrugere, der ikke havde bedt om det. Med sagen er beregningsmodel for bødeniveauet i spam-sager nok en gang blevet slået fast.

493 e-mails med et tilbud på sportstøj havnede i indbakken hos en række forskellige idrætsforeninger. Modtagerne, hvis e-mailadresser var hentet på en hjemmeside, havde dog ikke på noget tidspunkt samtykket til henvendelsen. Det koster nu indehaveren af selskabet en bøde på 50.000 kr.

Ifølge markedsføringslovens spambestemmelse – § 6 – er det ulovligt at udsende elektronisk markedsføring uden forudgående samtykke. Det er underordnet, om modtageren er en almindelig forbruger, en forening eller en erhvervsdrivende mv.

Web-butikken eksisterer ikke længere, og tiltalen blev derfor alene rejst mod indehaveren af selskabet.

– Modtagelse af spammeddelelser er til stor gene for mange danskere, og jeg er derfor glad for, at det med dommen endnu engang slås fast, at udsendelse af spam er et område, der ses på med stor alvor, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Det koster det at udsende spam
Ved udmåling af bøder i spam-sager bliver der bl.a. lagt vægt på antallet af udsendte spam-mails. Bøder udmåles således med udgangspunkt i denne beregningsmodel, som står i forarbejderne til markedsføringsloven:

Op til 100 overtrædelser udløser en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser gives der en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Således vil en bøde for 60 overtrædelser være 10.000 kr. og for 140 overtrædelser være 14.000 kr.

Udgangspunktet vil dog kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder. Endvidere følger det af retspraksis, at der ved bødeudmålingen bør ske en vis nedrunding, når antallet af uanmodede henvendelser har været betragteligt.

Beregningsmodellen er blevet anvendt flere gange af domstolene i spam-sager.

Categories:

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *